Παιδιατρικό Ιατρείο

ΤΕΑΜ για τους μικρούς μας φίλους

.line-4924988996283e9d54359a { border-bottom: 1px solid #5ca5dd; width: 70px !important; } .line-4924988996283e9d54359a:before { border-top-color: #5ca5dd; border-width: 6px !important; }

Σας ενημερώνουμε ότι τα Πολυιατρεία Αιγαίου με στόχο την αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών, αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Παιδιατρικού Ιατρείου, το οποίο αποτελείται πλέον από Ομάδα Παιδιάτρων.
Συντονιστής της Ομάδας είναι ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων κύριος Κώστας Νταλούκας, η κυρία Μαρία Λαδά , καθώς και η κυρία Ευαγγελία Λάπα.
Με στόχο να εξελίξουμε τον Παιδιατρικό Τομέα των Πολυιατρείων σε Πρότυπο Παιδιατρικό Κέντρο Κυκλάδων στο εγγύς μέλλον, στελεχώνοντάς το με εξειδικεύσεις της Παιδιατρικής , όπως Επείγουσα Ιατρική Παίδων, Αναπτυξιολογία, Παιδοενδοκρινολογία και λοιπές εξειδικεύσεις, ώστε το παιδί να εξετάζεται ως ολότητα.
Ευχαριστούμε την Παιδίατρο κυρία Ειρήνη Γιαννάτου για τις υπηρεσίες που προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια στο Παιδιατρικό Ιατρείο των Πολυιατρείων.
Η τακτική παρακολούθηση των παιδιών σας, που αφορά την Κλινική Εξέταση, τους Εμβολιασμούς καθώς και την Συμβουλευτική για διάφορα θέματα που σας απασχολούν για την ανάπτυξη των παιδιών σας καταγράφεται πέρα από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και σε ατομική καρτέλα παρακολούθησης που κρατείται στα Πολυιατρεία Αιγαίου.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη παρακολούθηση και από τους τρεις Παιδιάτρους  ανεξάρτητα από το ποιος παρακολουθεί το παιδί σας σε τακτική βάση.
Σε επίπεδο επείγοντος και οι τρεις Παιδίατροι είναι ενημερωμένοι για όλα τα παιδιά και το ιστορικό τους, ώστε να το αντιμετωπίσουν.
Εξυπακούεται ότι  έχετε τη δυνατότητα επιλογής ενός από τους Παιδιάτρους που θα παρακολουθεί σε τακτική βάση το παιδί σας.


Οι Παιδιατρικές υπηρεσίες του Πολυϊατρείου διατίθενται  και μέσω των
Συμβολαίων Φροντίδας «Λάμπρος Σαμαράς»

photo

________________________________________________________________________________________

ToTop