ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

«Συμβόλαια Φροντίδας «Λάμπρος Σαμαράς»

.line-10907693436568c77340fac { border-bottom: 1px solid #5ca5dd; width: 70px !important; } .line-10907693436568c77340fac:before { border-top-color: #5ca5dd; border-width: 6px !important; }

LOGO-LAB

Τα ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» είναι ΕΤΗΣΙΑ.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το κόστος του είναι 200 ευρώ (διακόσια ευρώ) μέχρι και 4 άτομα Α’ Βαθμού συγγένειας. Κατά την έναρξη του συμβολαίου και μόνο μπορούν να ενταχθούν και πρόσθετα άτομα στο συμβόλαιο με επιπλέον ετήσια χρέωση 50 ευρώ ανά άτομο που προστίθεται. Μεταξύ των ατόμων που εντάσσονται στο ίδιο συμβόλαιο πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει συγγένεια Α’ βαθμού (γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες).

Καλύπτονται δωρεάν: αναλώσιμα υλικά, όλες οι πράξεις της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρακλινικές εξετάσεις, απεριόριστες επισκέψεις στα παρακάτω τμήματα:

του Παιδιατρικού Ιατρείου, του Ουρολογικού Ιατρείου , της Γενικης Ιατρικής όσον αφορά την συνταγογράφηση, καθώς και Νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Προνομιακές χρεώσεις για την ειδικότητα του Ενδοκρινολόγου και του Ορθοπεδικού – Χειρουργού.

~~~~~~~~

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το κόστος του είναι 265 ευρώ (διακόσια εξήντα πέντε ευρώ) με το οποίο καλύπτονται μέχρι και 4 άτομα. Κατά την έναρξη του συμβολαίου και μόνο μπορούν να ενταχθούν και πρόσθετα άτομα στο συμβόλαιο με επιπλέον ετήσια χρέωση 66,25 ευρώ ανά άτομο που προστίθεται. Μεταξύ των ατόμων που εντάσσονται στο ίδιο συμβόλαιο πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει συγγένεια Α’ βαθμού (γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες).

Καλύπτονται δωρεάν: αναλώσιμα υλικά, όλες οι πράξεις της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρακλινικές εξετάσεις, απεριόριστες επισκέψεις στα παρακάτω τμήματα:

του Παιδιατρικού Ιατρείου, του Ουρολογικού Ιατρείου , της Γενικης Ιατρικής όσον αφορά την συνταγογράφηση, καθώς και Νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Προνομιακές χρεώσεις για την ειδικότητα του Ενδοκρινολόγου και του Ορθοπεδικού – Χειρουργού.

Όσον αφορά το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, τo συμβόλαιο καλύπτει χωρίς άλλη χρέωση τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, εφόσον αυτές καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και εφόσον γίνονται με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, οι Λήπτες Υπηρεσιών χρεώνονται για κάθε εξέταση με το εκάστοτε ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο. Για εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος των Πολυϊατρείων Αιγαίου.

~~~~~~~

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το κόστος του είναι 145 ευρώ (εκατόν σαράντα πέντε ευρώ) και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον Λήπτη Υπηρεσιών.

Καλύπτονται δωρεάν: αναλώσιμα υλικά, όλες οι πράξεις της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρακλινικές εξετάσεις, απεριόριστες επισκέψεις στα παρακάτω τμήματα:

του Ουρολογικού Ιατρείου , της Γενικης Ιατρικής όσον αφορά την συνταγογράφηση, καθώς και Νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Προνομιακές χρεώσεις για την ειδικότητα του Ενδοκρινολόγου και του Ορθοπεδικού – Χειρουργού.

 

Όσον αφορά το Μικροβιολογικό Εργαστήριο το συμβόλαιο καλύπτει χωρίς άλλη χρέωση τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, εφόσον αυτές καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και εφόσον γίνονται με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ο Λήπτης Υηρεσιών χρεώνεται για κάθε εξέταση με το εκάστοτε ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο. Για εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος των Πολυϊατρείων Αιγαίου.

~~~~~~~

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Χωρίς ΕΟΠΥΥ- (για ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ)

Το κόστος του είναι 250 ευρώ (διακόσια πενήντα ευρώ) και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον Λήπτη Υπηρεσιών.

Καλύπτονται δωρεάν: αναλώσιμα υλικά, όλες οι πράξεις της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παρακλινικές εξετάσεις, απεριόριστες επισκέψεις στα παρακάτω τμήματα:

του Ουρολογικού Ιατρείου , της Γενικης Ιατρικής όσον αφορά την συνταγογράφηση, καθώς και Νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Προνομιακές χρεώσεις για την ειδικότητα του Ενδοκρινολόγου και του Ορθοπεδικού – Χειρουργού.

Πιο συγκεκριμένα, τo  συμβόλαιο καλύπτει χωρίς άλλη χρέωση τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, εφόσον αυτές καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και χωρίς την προσκόμιση του παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ. Για εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος των Πολυϊατρείων Αιγαίου.

';
ToTop